Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 8 luty 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRG.DRG-2.4212.3.2017.AMa2 zatwierdził zmianę TARYFY Nr 5 DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO obowiązującą spółkę w rozliczeniu z odbiorcami. Zmiana przewiduje nowe ceny i stawki gazu zaprezentowane w tabeli w zakładce TARYFA GAZ na naszej stronie internetowej.

Zmienione ceny i stawki gazu będą obowiązywały od dnia 1 marca 2017 roku.

Zmiana TARYFY nr 5 dla gazu ziemnego została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe nr 9(991).

Facebook
Google+
https://tarnogrod.bok.gmina.pl/zmiana-taryfy-nr-5-dla-gazu-ziemnego/
Twitter