BOK TZK

ŚWIADCZONE USŁUGI

GAZ
Dostarczanie gazu. Wykonywanie przyłączy gazowych. Przegląd instalacji gazowej.
USŁUGI ASENIZACYJNE
Wywóz nieczystości płynnych.
WYWÓZ ŚMIECI
Wywóz nieczystości stałych z pojemnika. Wywóz nieczystości stałych segregowanych.
WODA I KANALIZACJA
Woda dla gospodarstw domowych. Montaż wodomierza. Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę. Zrzut ścieków. Wywóz osadu.

ZGŁOSZENIA AWARII

Zgłoszenia awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel: 84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227

Najnowsze wpisy

TZK W LICZBACH

0
KM SIECI WODOCIĄGOWEJ
0
TYS. M³ WODY / ROK
0
TYS. M³ WODY / ROK OCZYSZCZONYCH W DWÓCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY TARNOGRÓD
0
ODBIORCÓW GAZU ROCZNIE

Jak oceniasz nasz portal ?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
Back to top